bnner34

производи

  • Професионално и веродостојно царинење

    Царинење

    Царинењето е постапка со која увозникот или извозникот има должност да ги пријави деталите за товарот на царина и да го примени подобрувањето за товар, багаж, експрес, испраќач и примач, кариери, сопственик на товар или агенција.Царинењето е најнеопходната процедура за увоз и извоз.